Znaleziono 17 artykułów

Andrzej Świątkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykładnia konstytucyjnej zasady wynagradzania według ilości i jakości pracy : (opinia prawna przedstawiona Trybunałowi Konstytucyjnemu w sprawie K. 1 Andrzej Świątkowski s. 4-11
Droga sądowa w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Andrzej Świątkowski s. 19-32
O zatrudnianiu pracowników nauki w adwokaturze Andrzej Świątkowski s. 26-32
Rola Sądu Najwyższego w zakresie kształtowania przepisów o ochronie praw dzieci wychowywanych w rodzinach pracowniczych Andrzej Świątkowski s. 30-41
Kara ograniczenia wolności a przepisy prawa pracy : próba interpretacji Andrzej Świątkowski s. 38-52
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego w dniu 23 lipca 1987 r. I PRN 36 Andrzej Świątkowski s. 41-47
Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy : kodeks pracy Andrzej Świątkowski s. 42-66
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Andrzej Świątkowski s. 78-82
"Sowietskaja adwokatura : Zadaczi i diejatielnost’", (red.) A. A. Krugłow, Moskwa 1968 : [recenzja] ANdrzej Świątkowski A.A. Krugłow (aut. dzieła rec.) s. 84-87
Glosa do zarządzenia Prezesa Sądu Najwyższego (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) z dnia 10 lutego 1983 r. III PO 1 Andrzej Świątkowski s. 94-99
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 1984 r. III PZP 62 Andrzej Świątkowski s. 95-101
Glosa do uchwały Pełnego Składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu najwyższego z dnia 27.VI.1985 r., III PZP 10 Andrzej Świątkowski s. 101-108
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1980 r., I PZP 13 Andrzej Zoll Andrzej Świątkowski s. 106-110
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23.XII.1985 r. III PZP 44 Krzysztof Wojciech Baran Andrzej Świątkowski s. 113-120
Kronika : z życia izb adwokackich Alfred Dreszer Andrzej Grzywacz Janusz Gładyszewski Janina Kruszewska Ferdynand Rymarz Andrzej Świątkowski s. 124-129
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 2 października 2002 r. III PZP 17 Andrzej Świątkowski s. 265-268
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 21 czerwca 2001 r. Sebastian Koczur Andrzej Świątkowski s. 268-273