Znaleziono 4 artykuły

Jan Święch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy potrzebne są jeszcze dzisiaj małe muzea regionalne? Jan Święch s. 6-10
Czy potrzebne są jeszcze dzisiaj małe muzea regionalne? Jan Święch s. 6-10
Nazewnictwo muzeów na wolnym powietrzu w Polsce : między poprawnością naukową a świadomością potoczną Roman Tubaja Jan Święch s. 11-30
"Wiatraki. Młynarstwo wietrzne na Kujawach", Jan Święch, Włocławek 2001 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Jan Święch (aut. dzieła rec.) s. 254-256