Znaleziono 6 artykułów

Cezary K. Święcki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Apogeum kultury średniowiecznego Płocka Cezary K. Święcki s. 7-33
Kilka uwag o anonimie tzw. Gallu : list do III Księgi Kroniki Polskiej Cezary K. Święcki s. 14-15
Szkic o życiu i twórczości Janka z Czarnkowa Cezary K. Święcki s. 16-17
"Kultura literacka Płocka w średniowieczu", Cezary K. Święcki, Warszawa-Siedlce 2006 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski Cezary K. Święcki (aut. dzieła rec.) s. 49, 49-0
Płockie średniowieczne rękopisy prawnicze : zasoby Cezary K. Święcki s. 177-186
Mityczni bogowie natury w literaturze staropolskiej Cezary K. Święcki s. 193-209