Znaleziono 6 artykułów

Agnieszka Świętek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działania wybranych instytucji publicznych na rzecz wsparcia przedsiębiorczości w dobie kryzysu gospodarczego w Polsce Sławomir Dorocki Agnieszka Świętek s. 85-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Oczekiwania a realia wejścia ludzi młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości Agnieszka Świętek s. 137-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy ekonomia w praktyce będzie przydatna w praktyce? Agnieszka Świętek s. 378-391
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działania publiczne na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym na przykładzie romskiej mniejszości etnicznej w województwie małopolskim Agnieszka Świętek s. 401-414
  Zacytuj
 • Udostępnij
Projekt „Common Goals – Common Ways” jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym Sławomir Kurek Wiktor Osuch Tomasz Rachwał Agnieszka Świętek s. 415-429
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane problemy mniejszości narodowych a idea społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej Wiktor Osuch Agnieszka Świętek s. 532-542
  Zacytuj
 • Udostępnij