Znaleziono 12 artykułów

Kordula Świętorzecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Discreteness of time and change Johannes Czermak Kordula Świętorzecka s. 5-17
Elementy klasycznej teorii zasad bytu Kordula Świętorzecka s. 15-24
LCG - logika zmian Kordula Świętorzecka s. 19-46
O pewnych formalnych założeniach semantycznych niektórych sformalizowanych argumentów ontologicznych Kordula Świętorzecka s. 55-86
Arystotelesa modalny rachunek nazw w ujęciu o. J.M. Bocheńskiego Kordula Świętorzecka s. 71-94
Towards Leibnizian Possibility : Formal Frame of Modal Theory of Individual Concepts Kordula Świętorzecka s. 71-84
O stosowalności niektórych modalnych reguł inferencji w rozumowaniach pozalogicznych Kordula Świętorzecka s. 109-138
Wspomnienie o Profesorze Ludwiku Borkowskim (1914-1993) Kordula Świętorzecka s. 183-191
"Zarys logiki. Skrypt dla studentów kierunków humanistycznych", Kazimierz Pawłowski, Warszawa 2012 : [recenzja] Kordula Świętorzecka Kazimierz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 205-214
"Sformalizowana ontologia orientacji klasycznej", Edward Nieznański, Warszawa 2007 : [recenzja] Kordula Świętorzecka Edward Nieznański (aut. dzieła rec.) s. 207-212
"Odwzorowane w językach sformalizowanych klasyczne koncepcje zmiany sytuacji i rzeczy", Kordula Świętorzecka, Warszawa 2008 : [recenzja] Roman Tomanek Kordula Świętorzecka (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Podstawy logiki modalnej", Kazimierz Świrydowicz, Poznań 2004 : [recenzja] Kazimierz Świrydowicz Kordula Świętorzecka s. 215-223