Znaleziono 9 artykułów

Seweryn Świaczny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawa i obowiązki w zakresie wychowania w ujęciu Kodeksu Prawa Kanonicznego : współpraca rodziców i szkoły oraz jej formy Anna Pustelnik Seweryn Świaczny s. 25-59
Rozwiązanie węzła w małżeństwie nieochrzczonych : próba systematyzacji Seweryn Świaczny s. 119-149
Ontologiczne i antropologiczno-teologiczne podstawy instytucji małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II a przymiot nierozerwalności małżeństwa Seweryn Świaczny s. 121-153
Papieskie dokumenty Altitudo (1537), Romani pontificis (1571) i Populus (1685) oraz ich wpływ na doktrynę i praktykę dotyczącą małżeństwa nieochrzczonych Seweryn Świaczny s. 216-229
Wykonywanie władzy przez Kościół nad węzłem małżeńskim nieochrzczonych : zawiązki aktualnej normatywy w doktrynie na przestrzeni pierwszego tysiąclecia Seweryn Świaczny s. 253-272
"El consentimiento matrimonial. Técnicas de calificación exégesis de las causas canónicas de nulidad (cc. 1095 a 1107 CIC)", Pedro-Juan Viladrich, Pamplona 1998 : [recenzja] Seweryn Świaczny Pedro-Juan Viladrich (aut. dzieła rec.) s. 259-265
Kodeks prawa kanonicznego a katecheza dorosłych Beata Przydatek Seweryn Świaczny s. 269-290
Siedemnasto- i osiemnastowieczna debata teologiczno-kanoniczna na temat rozwiązania małżeństwa naturalnego Seweryn Świaczny s. 298-308
"Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu", Katowice 2000 : [recenzja] Seweryn Świaczny s. 307-309