Znaleziono 5 artykułów

Andrzej R. Światłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Plea bargaining (wytargowane przyznanie się do winy) w orzecznictwie amerykańskim Andrzej R. Światłowski s. 115-123
Prawo do milczenia we współczesnym angielskim procesie karnym Andrzej R. Światłowski s. 154-165
Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 lutego 1994 r. II AKz 54 Barbara Nita Andrzej R. Światłowski s. 184-189
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1992 r. I KZP 16 Andrzej R. Światłowski s. 220-225
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1994 r. I KZP 39 Andrzej R. Światłowski s. 223-228