Znaleziono 10 artykułów

Grzegorz Świderski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Opera minora. Studia z dziejów zakonu krzyżackiego, Prus, Polski i krajów nadbałtyckich", Marian Biskup, Toruń 2002 : [recenzja] Grzegorz Świderski Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 103-105
"Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku. Informator o zasobie archiwalnym", oprac. Arkadiusz Wełniak, Warszawa 2003 : [recenzja] Grzegorz Świderski Arkadiusz Wełniak (aut. dzieła rec.) s. 114-117
Historia badań archeologicznych pola średniowiecznej bitwy pod Grunwaldem Grzegorz Świderski s. 137-167
Dwa XVIII-wieczne inwentarze zamku biskupów warmińskich w Braniewie Grzegorz Świderski s. 399-412
"Mittelalterliche Architektur im Preussenland. Untersuchungen zur Frage der Kunstlandschaft und - geographie", Christofer Herrmann, Petersberg 2007 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Grzegorz Świderski Christofer Herrmann (aut. dzieła rec.) s. 437-440
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Pogranicza" Grzegorz Świderski s. 449-451
Trzy dziewiętnastowieczne źródła ikonograficzne do poznania zamku w Barczewie Grzegorz Świderski s. 545-553
"Die Domkapitel des Deutschen Ordens in Preußen und Livland", hrsg. von Radosław Biskup und Mario Glauert, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 17, 2004 : [recenzja] Grzegorz Świderski Radosław Biskup (aut. dzieła rec.) Mario Glauert (aut. dzieła rec.) s. 559-560
Obraz Prus Wschodnich w świelte relacji podróżników polskich z ziem zaboru rosyjskiego w pierwszej połowie XIX wieku Grzegorz Świderski s. 565-574
"Rocznik Warmińsko-Mazurski" T. 1, 2008 : [recenzja] Grzegorz Świderski s. 575-580