Znaleziono 2 artykuły

Zofia Świdwa-Łagiewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przekazanie sprawy prokuratorowi przez sąd w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego w trybach szczególnych procesu karnego Zofia Świdwa-Łagiewska s. 26-33
"Zasada swobodnej oceny dowodów w polskim procesie karnym", Zofia Świdwa-Łagiewska, Wrocław 1983 : [recenzja] Alfred Kaftal Zofia Świdwa-Łagiewska (aut. dzieła rec.) s. 72-78