Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Świecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sygnały" (1933-1939) Andrzej Świecki s. 158-180
"Oświata i szkolnictwo w Polsce Ludowej", Andrzej Świecki, Warszawa 1968 : [recenzja] Leonard Grochowski Andrzej Świecki (aut. dzieła rec.) s. 171-175