Znaleziono 5 artykułów

Stanisław Świerkosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne", t. 2, Katowice 1969 : [recenzja] Stanisław Świerkosz s. 175-176
"Świeccy w Kościele :dekret soborowy o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem” : wprowadzenie w tekst - komentarz - uzupełnienia", ks. Eugeniusz Weron SAC, Paris 1970 : [recenzja] Stanisław Świerkosz Eugeniusz Weron (aut. dzieła rec.) s. 198-199
"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne", t. 3, Katowice 1970 : [recenzja] Stanisław Świerkosz s. 233-234
"Die Mitte unserer Glaubens : christologische Ansprachen", Julius Kardinal Döpfner, München-Freiburg im Br. 1971 : [recenzja] Stanisław Świerkosz Julius Döpfner (aut. dzieła rec.) s. 233-234
"Religionsgeschichte Europas", Günter Lanczkowski, Freiburg im Breisbau 1971 : [recenzja] Stanisław Świerkosz Günter Lanczkowski (aut. dzieła rec.) s. 234-235