Znaleziono 7 artykułów

Czesław Świniarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
II Kurs odnowy prawnej dla sędziów i pracowników sądowych (Rzym, 5.XI. - 15.XII.1972) Czesław Świniarski s. 204-205
"Vinculum matrimoniale - in iure romano, in novo testamento, apud sanctos patres, in Theologia et I.C.", Olis Robleda [et al.], Roma 1973 : [recenzja] Czesław Świniarski Olis Robleda (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Monitor Ecclesiasticus", Vol. 95, 1970, fasc. I-IV ; Vol. 96, 1971, fasc. I-IV ; Vol. 97, 1972, fasc. I-IV: [recenzja] Czesław Świniarski s. 245-255
Kurs posoborowego prawa kanonicznego dla sędziów i pracowników sądowych (Rzym, 15.X. - 15.XII.1971) Czesław Świniarski s. 303-307
"De Ecclesiae tributorum iure in vigenti disciplina", Antonio Mauro, Romae 1966 : [recenzja] Czesław Świniarski Antonio Mauro (aut. dzieła rec.) s. 327-328
"Studia Warmińskie", T. V, 1968 : [recenzja] Czesław Świniarski s. 350-353
"Studia Warmińskie", T. IV, 1967 : [recenzja] Czesław Świniarski s. 365-368