Znaleziono 7 artykułów

Renata Świrgoń-Skok

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Accessio (akcesja) w terminologii rzymskiego prawa prywatnego Renata Świrgoń-Skok s. 37-54
Inheritance law in the systematics of the Gaius “Institutiones” Renata Świrgoń-Skok s. 125-134
Kategoria spadkobierców koniecznych (heredes necessarii) jako przykład zapewnienia ciągłości w rodzinie rzymskiej w okresie prawa klasycznego Renata Świrgoń-Skok s. 135-146
Beneficjum (beneficium) w źródłach prawa rzymskiego Renata Świrgoń-Skok s. 229-239
Organizacja służb skarbowych w sprawach podatku od spadków w państwie rzymskim Renata Świrgoń-Skok s. 243-253
Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza : od prawa justyniańskiego do kodeksu cywiLnego Renata Świrgoń-Skok s. 339-357
"Nieruchomość i zasady akcesji według prawa rzymskiego", Renata Świrgoń-Skok, Rzeszów 2007 : [recenzja] Jan Zabłocki Renata Świrgoń-Skok (aut. dzieła rec.) s. 397-401