Znaleziono 1 artykuł

Miroslav Školník

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obstarávanie a proces kodifikácie dodávok tovaru , prác a postkytnutí služieb pre bezpečnosť Slovenskej Republiky Miroslav Školník s. 240-259