Znaleziono 4 artykuły

Jozef Švarný

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postavenie Slovenskej Republiky v medzinárodnom krízovom manažmente Boris Ďurkech Jozef Švarný s. 70-88
Migrácia ako bezpečnostná hrozba pre EÚ Boris Ďurkech Jozef Švarný s. 132-146
Význam Bielej Knihy o obrane SR pre zaistenie bezpečnosti a obrany štátu Boris Ďurkech Jozef Švarný s. 147-166
Historicko-geografické determinanty ovplyvňujúce zahraničnopolitickú ideovú orientáciu Ruskej federácie Jozef Švarný s. 190-211