Znaleziono 1 artykuł

S. Żółkiewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Społeczne funkcje tekstów literackich i paraliterackich", pod red. S. Żółkiewskiego, M. Hopfinger, K. Rudzińskiej, Wrocław 1974 : [recenzja] Izabela Jarosińska M. Hopfinger (aut. dzieła rec.) K. Rudzińska (aut. dzieła rec.) S. Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 275