Znaleziono 1 artykuł

Agata Żółtaszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena efektywności technicznej podmiotów sektora opieki zdrowotnej w Polsce w latach 1999-2009 w ujęciu przestrzenno-czasowym na przykładzie szpitali ogólnych Maciej Jewczak Agata Żółtaszek s. 194-210, 263-264