Znaleziono 2 artykuły

Magdalena Żółtowska-Sikora

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przetłumaczony świat: mazurskie transfery językowe (1860-1939) Magdalena Żółtowska-Sikora s. 93-113
Żydzi w twórczości wierszowanej mazurskich poetów ludowych w drugiej połowie XIX wieku Magdalena Żółtowska-Sikora s. 121-138