Znaleziono 1 artykuł

Adrian Żądło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Europejskie pielgrzymowanie Benedykta XVI jako realizacja prymacjalnej misji utwierdzania w wierze : streszczenie pracy dyplomowej Adrian Żądło s. 279-282