Znaleziono 11 artykułów

Andrzej Żądło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozumienie Eucharystii wczoraj i dziś Andrzej Żądło s. 29-38
Hermeneutyka tekstów euchologijnych w kluczu diachronicznym i synchronicznym Andrzej Żądło s. 85-97
Z nauczaniem II Soboru Watykańskiego o Kościele w trzecie milenium Andrzej Żądło s. 123-148
„>Lex orandi – lex credendi< w modlitwach nad darami Adwentu w Mszale Pawła VI. Studium hermeneutyczno-liturgiczne", Andrzej Żądło, Katowice 2013 : [recenzja] Mateusz Potoczny Andrzej Żądło (aut. dzieła rec.) s. 239-240
"Liturgia i psychologia (Kościół w Trzecim Tysiącleciu 12)", red. Andrzej Żądło, Katowice 2014 : [recenzja] Mateusz Potoczny Andrzej Żądło (aut. dzieła rec.) s. 253
Dydaktyka i badania liturgiczne po ogłoszeniu konstytucji o liturgii świętej "Sacrosanctum concilium" : zagadnienia wybrane Andrzej Żądło s. 253-275
Sympozjum „Dydaktyka teologii”, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego (Katowice 20 XI 2003 r.) Andrzej Żądło s. 261-263
"Liturgia po Soborze Watykańskim II w (archi)diecezji katowickiej", Grzegorz Śmieciński przedm. Andrzej Żądło, Katowice 2015 : [recenzja Mateusz Potoczny Grzegorz Śmieciński (aut. dzieła rec.) Andrzej Żądło (aut. dzieła rec.) s. 287-288
Eucharystia, nadzieja i sakrament pokuty w dzisiejszej Europie Andrzej Żądło s. 287-295
Obrzęd chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych jako źródło inspiracji dla współczesnego duszpasterstwa Andrzej Żądło s. 386-401
Liturgia jako „przestrzeń" świadectwa na rzecz jedności Andrzej Żądło s. 564-574