Znaleziono 3 artykuły

Wiktor Żłobicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Transgresje w edukacji", pod red. Wiktora Żłobickiego, T. 1., Kraków 2014 : [recenzja] Agata Rzymełka-Frąckiewicz Wiktor Żłobicki (aut. dzieła rec.) s. 307-312
„Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu”, Dorota Kornas-Biela, Lublin 2009 : [recenzja] Wiktor Żłobicki Dorota Kornas-Biela (aut. dzieła rec.) s. 315-318
"Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt : o wspieraniu rozwoju osoby", Wiktor Żłobicki, Kraków 2009 : [recenzja] Paweł Zieliński Wiktor Żłobicki (aut. dzieła rec.) s. 549-552