Znaleziono 3 artykuły

Anna Żaboklicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w strukturze drobnej własności szlacheckiej w XV-XVI w. na przykładzie ziemi liwskiej Anna Żaboklicka s. 250-260, 438
Zadłużenie hipoteczne domów w Nowym Sączu w końcu XVI wieku Anna Żaboklicka s. 783-807
List do redakcji Danuta Borawska Irena Gieysztorowa Józef Humnicki Tadeusz Lalik Henryk Rutkowski Anna Żaboklicka s. 823-828