Znaleziono 13 artykułów

Eugeniusz Żabski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Co wiemy o wartościach? Eugeniusz Żabski s. 5-14
O zasadach dwuwartościowości, sprzeczności i wyłączonego środka uwag parę Eugeniusz Żabski s. 35-41
Jest coś, czego nie ma - czyli próba rozwiązania starej zagadki bytu Eugeniusz Żabski s. 53-67
Algebraiczna semantyka dla nihilistycznych rachunków zdań Eugeniusz Żabski s. 55-81
Próba aksjomatycznego ujęcia jaźni Eugeniusz Żabski s. 63-69
Algebraiczna semantyka dla nihilistycznych rachunków kwantyfikatorów Eugeniusz Żabski s. 67-76
Notka o paradoksie statku Tezeusza oraz identyczności genetycznej Eugeniusz Żabski s. 75-82
O czterech antynomiach semantycznych i ich "rozwiązaniach" Eugeniusz Żabski s. 89-99
Negacje w logikach nihilistycznych Eugeniusz Żabski s. 95-103
Czy zasada niesprzeczności jest "najpewniejszym prawem myślenia i bytu"? Eugeniusz Żabski s. 99-107
Uwagi o antynomiach logicznych, ich założeniach i rozwiązaniach Eugeniusz Żabski s. 103-108
O antynomiach Eugeniusz Żabski s. 119-122
W sprawie "Algebraicznej semantyki dla nihilistycznych rachunków kwantyfikatorów" Eugeniusz Żabski s. 149-150
    Zacytuj
  • Udostępnij