Znaleziono 8 artykułów

Stanisław Żak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktura aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z dużych aglomeracji miejskich oraz wynikające z niej konsekwencje Stanisław Żak s. 5-16
Gry zespołowe jako środek przeciwdziałania zjawiskom patologicznym u dzieci i młodzieży Stanisław Żak s. 5-20
Streszczenia rozpraw doktorskich Teresa Brzozowska Jerzy Kądziela Marian Maciejewski Anna Martuszewska Zdzisław Mrozek Wiesław Paweł Szymański Stanisław Żak s. 103-121
Instytut Filologii Polskiej WSP w Kielcach Stanisław Żak s. 114-117
"O kompozycji "Cudzoziemki" Marii Kuncewiczowej", Stanisław Żak, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Izabela Szubert Stanisław Żak (aut. dzieła rec.) s. 197
"O "Gaju oliwny," Marii Kuncewiczowej", Stanisław Żak, Kraków 1971 ; [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Żak (aut. dzieła rec.) s. 224
Glosa do poezji ks. Janusza A. Ihnatowicza Stanisław Żak s. 255-269
Kochanowski - Biblia - Antyk Stanisław Żak s. 488-508