Znaleziono 4 artykuły

Henryk Żaliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki czasopiśmiennictwa Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (1832-1834) Henryk Żaliński s. 25-40
"Towarzystwo Demokratyczne Polskie o władzach powstańczych. Z dziejów myśli wojskowej Wielkiej Emigracji", Henryk Żaliński, Warszawa 1976; "Kształt polityczny Polski w ideologii Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (1832-1846)", Henryk Żaliński, Wrocław 1976 : [recenzja] Stefania Sokołowska Henryk Żaliński (aut. dzieła rec.) s. 365-368
W związku z recenzja S. Sokołowskiej Henryk Żaliński s. 378-379
„Poglądy Hotelu Lambert na kształt powstania zbrojnego (1832-1846)”, Henryk Żaliński, Kraków 1990 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Henryk Żaliński (aut. dzieła rec.) s. 548-549