Znaleziono 10 artykułów

Aleksandra Żaryn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Piętnastolecie ICOMOS - kolokwium naukowe w Krakowie Aleksandra Żaryn s. 108
Polski Komitet Narodowy ICOMOS Aleksandra Żaryn s. 127
Konserwacja i sposoby użytkowania obiektów zabytkowych - seminarium polsko-francuskie Aleksandra Żaryn s. 150-151
"Les Monuments Historiques de la France", R. 1976, 1977 : [recenzja] Wanda Ożarowska Aleksandra Żaryn s. 161-167
Uroczystości związane z piętnastoleciem ICOMOS Aleksandra Żaryn s. 184
Kronika Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS Aleksandra Żaryn s. 213-214
Kronika ICOMOS : VI Zgromadzenie Generalne ICOMOS w Rzymie Aleksandra Żaryn s. 232-234
Konferencja Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS w Warszawie Aleksandra Żaryn s. 234-236
ICOMOS : działalność w okresie od 31 maja 1978 do 30 kwietnia 1979 r. Aleksandra Żaryn s. 258-259
ICOMOS Aleksandra Żaryn s. 279-280