Znaleziono 22 artykuły

Małgorzata Żbikowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Status pokrzywdzonego a popełnienie czynu zabronionego Małgorzata Żbikowska s. 43-50
"Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego Oświecenia", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Dzienniki poufne", Benjamin Constant, Warszawa 1980 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Benjamin Constant (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Pani de Sévigné. Listy. Wybór", wyboru dokonał Wojciech Karpiński, przeł. Michał Mroziński i Anna Tatarkiewicz, wstępem opatrzył Michal Mroziński, Warszawa 1981 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Wojciech Karpiński (aut. dzieła rec.) Michał Mroziński (aut. dzieła rec.) Anna Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Działalność edukacyjna Jana Śniadeckiego", Kalina Bartnicka, Wrocław 1980 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) s. 366-367
"Dzieje teatru w Krakowie, t. 2. W latach 1781-1830", Zbigniew Jabłoński, okres 1796-1809 napisał Jerzy Got, Kraków 1980 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Jerzy Got (aut. dzieła rec.) Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 367-369
"Tri portreta epochi Wielikoj Francuskoj Riewolucji", A. Z. Manfred, Moskwa 1978 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska A. Z. Manfred (aut. dzieła rec.) s. 388-391
"Archeologia prawna Polski", Witold Maisel, Warszawa-Poznań 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Witold Maisel (aut. dzieła rec.) s. 397-398
"Katarzyna Medycejska", Jean Héritier, przeł. Maria Skibniewska, Warszawa 1981 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Jean Héritier (aut. dzieła rec.) Maria Skibniewska (aut. dzieła rec.) s. 404-405
"O siedzibach neogotyckich w Polsce", Tadeusz S. Jaroszewski, Warszawa 1981 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Tadeusz S. Jaroszewski (aut. dzieła rec.) s. 411-412
"Ciemne sprawy dawnych Warszawiaków", Stanisław Milewski, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Stanisław Milewski (aut. dzieła rec.) s. 412-413
"Pamiętniki adiutanta Napoleona", Filip Paweł de Ségur, przeł. Emilia Leszczyńska, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Emilia Leszczyńska (aut. dzieła rec.) Paweł Filip de Ségur (aut. dzieła rec.) s. 414
"Opinia publiczna a geneza Powstania Listopadowego", Jerzy Łojek, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 415-416
"Romantycy i rewolucja", studia pod red. A. Kowalczykowej, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska A. Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 592-593
"Fêtes révolutionnaires à Paris", Marie-Louise Biver, Paris 1979 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Marie-Louise Biver (aut. dzieła rec.) s. 593-594
"Kamil Desmoulins", Stefan Meller, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Stefan Meller (aut. dzieła rec.) s. 595
"Rządy napolitańskie w Ilirii 1809-1813", M. Senkowska-Gluck, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Monika Senkowska-Gluck (aut. dzieła rec.) s. 596-597
"Z dziejów stosunków polsko-amerykańskich 1776-1944", Marian M. Drozdowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Marian M. Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 601-602
"Generał Franciszek Paszkowski 1778-1856", Jan Pachoński, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Jan Pachoński (aut. dzieła rec.) s. 601
"Wolnomularstwo w Europie środkowo-wschodniej w XVIII i XIX wieku", Ludwik Hass, Wrocław [etc.] 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Ludwik Hass (aut. dzieła rec.) s. 602-603
"Napoleon Bonaparte", Albert Manfred, Warszawa 1980 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Albert Manfred (aut. dzieła rec.) s. 803
"Polacy w niewoli angielskiej w latach 1803-1814", Stanisław Kirkor, Kraków 1981 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Stanisław Kirkor (aut. dzieła rec.) s. 805-806