Znaleziono 1 artykuł

Aleksandra Żebrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany wybranych wskaźników hematologicznych oraz stężenia mleczanu we krwi i wentylacji minutowej podczas wysiłku o stopniowo wzrastającej intensywności Leon Rak Janusz Wojtyna Aleksandra Żebrowska s. 147-155