Znaleziono 2 artykuły

Anna Żeglińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Archiwalia i stan badań nad historią rodu Finckensteinów Anna Żeglińska s. 19-25
Zastosowanie analizy procesów archiwotwórczych w opracowaniu pruskich archiwów rodowych Anna Żeglińska s. 499-512