Znaleziono 10 artykułów

Ewa Żesławska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie kołowej transformaty Hougha w zadaniu zliczania monet Zbigniew Gomółka Ewa Żesławska s. 264-270
Mechanizm predykcji liniowej w zadaniu biometrycznej identyfikacji mówcy Bogusław Twaróg Ewa Żesławska s. 271-277
Wirtualizacja obiektów w pasywnej wizualizacji stereoskopowej = Virtualization of Objects in Passive Stereoscopic Visualisation Zbigniew Gomółka Bogdan Kwiatkowski Bogusław Twaróg Ewa Żesławska s. 305-311
Symulacje komputerowe modelu matematycznego zanieczyszczonej biochemicznie wody z uwzględnieniem zjawiska dyfuzji Paweł Krutys Tadeusz Kwater Bogdan Kwiatkowski Ewa Żesławska s. 345-350
Implementacja algorytmu wyodrębniania cech antropometrycznych w środowisku MATLAB Zbigniew Gomółka Bogusław Twaróg Ewa Żesławska s. 375-381
Identyfikacja tożsamości z wykorzystaniem analizy geometrii dłoni Zbigniew Gomółka Bogusław Twaróg Ewa Żesławska s. 419-424
System nadzorujący i sterujący przebieg procesu technologicznego Zbigniew Gomółka Paweł Krutys Bogusław Twaróg Ewa Żesławska s. 424-430
Analiza i archiwizacja pomiarów analogowych z wykorzystaniem cyfrowych rejestratorów ADLINK Zbigniew Gomółka Bogusław Twaróg Ewa Żesławska s. 437-443
Estymacja stanu z nieciągłymi pomiarami dla modelu matematycznego opisanego równaniami różniczkowymi typu hiperbolicznego Paweł Krutys Tadeusz Kwater Robert Pękala Ewa Żesławska s. 605-610
Jakość estymacji stanu z ciągłymi pomiarami dla modelu zanieczyszczonej rzeki Paweł Krutys Tadeusz Kwater Ewa Żesławska s. 611-616