Znaleziono 1 artykuł

M. Żmigrodzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Problemy polskiego romantyzmu. Seria druga", pod red. M. Żmigrodzkiej, Wrocław 1974 : [recenzja] Izabela Jarosińska M. Żmigrodzki (aut. dzieła rec.) s. 265