Znaleziono 13 artykułów

Marek Żmigrodzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontrola konstytucyjności prawa - geneza Bogumił Szmulik Marek Żmigrodzki s. 55-69
Instytucjonalizacja Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej : pomiędzy izolacją a relewancją polityczną Wojciech Sokół Marek Żmigrodzki s. 71-87
Partie polityczne w mechanizmach demokracji parlamentarnej Wojciech Sokół Marek Żmigrodzki s. 99-108
Kwestia kontroli konstytucyjności prawa w Polsce w latach 1918-1982 Bogumił Szmulik Marek Żmigrodzki s. 152-167
Aksjologiczne elementy polityki Marek Żmigrodzki s. 169-184
O podstawowych kategoriach politologicznych Marek Chmaj Marek Żmigrodzki s. 185-196
"Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce", red. B. Szmulik i M. Żmigrodzki, Lublin 2002 : [recenzja] Elżbieta Michalik Bogusław Szmulik (aut. dzieła rec.) Marek Żmigrodzki (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Status prawny partii politycznych w Polsce", Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki, Toruń 1995 : [recenzja] Monika Kowalska Marek Chmaj (aut. dzieła rec.) Marek Żmigrodzki (aut. dzieła rec.) s. 198-200
"Teoria partii politycznych", Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki, Wojciech Sokół, Lublin 1995 : [recenzja] Małgorzata Podolak Marek Chmaj (aut. dzieła rec.) Wojciech Sokół (aut. dzieła rec.) Marek Żmigrodzki (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej 1989-1999", Agnieszka Kasińska-Metryka, Kielce 2000 : [recenzja] Marek Żmigrodzki Agnieszka Kasińska-Metryka (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Ustrój organów ochrony prawnej", red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki, Lublin 2003 : [recenzja] Ewa Nowak Bogumił Szmulik (aut. dzieła rec.) Marek Żmigrodzki (aut. dzieła rec.) s. 265-268
"Władza i społeczności lokalne w procesie przeobrażeń ustrojowych", praca zbiorowa pod red. Piotra Dobrowolskiego, Katowice 1994 : [recenzja] Marek Chmaj Marek Żmigrodzki Piotr Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 339-342
Status prawny mniejszości narodowych w Bułgarii Marek Żmigrodzki s. 407-412