Znaleziono 2 artykuły

Piotr Żmigrodzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mowa pożegnalna prof. dr. hab. Piotra Żmigrodzkiego, dyrektora Instytutu Języka Polskiego PAN W Krakowie, podczas pogrzebu prof. Władysława Lubasia Piotr Żmigrodzki s. 11-12
Stan dyskusji i krytyki naukowej w językoznawstwie Piotr Żmigrodzki s. 135-211