Znaleziono 1 artykuł

Joanna Żochowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postać Senatora idealnego w świetle De optimo Senatore Wawrzyńca Goślickiego Joanna Żochowska s. 101-113