Znaleziono 3 artykuły

Krystyna Żuchelkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współpraca przedszkola z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Krystyna Żuchelkowska s. 19-29
Edukacja matematyczna dzieci przedszkolnych wspomagana komputerem Krystyna Żuchelkowska s. 247-254
"Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną", Krystyna Żuchelkowska, Bydgoszcz 2012 : [recenzja] Piotr Kowolik Krystyna Żuchelkowska (aut. dzieła rec.) s. 281-283