Znaleziono 4 artykuły

Dorota Żuchowska-Skiba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dostępność powstających i rewitalizowanych obiektów muzealnych dla osób niepełnosprawnych na przykładzie obszaru Zabłcia w Krakowie Dorota Żuchowska-Skiba s. 43-55
Rola prasy w tworzeniu obrazu Niemców w oczach studentów AGH Maria Stojkow Dorota Żuchowska-Skiba s. 105-122
Rola powiatu w rozwoju cywilizacyjnym : przypadek Małopolski Maria Stojkow Dorota Żuchowska-Skiba s. 169-181
W kierunku integracji środowiska osób niepełnosprawnych : znaczenie internetu dla formowania się wspólnot osób niepełnosprawnych Dorota Żuchowska-Skiba s. 200-210