Znaleziono 5 artykułów

Henryk Żukowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Refleksje nad treścią perykopy MT 21, 1-17 Henryk Żukowski s. 3-10
Kościół Ciałem Chrystusa wg 1 Kor 12, 12-17 Henryk Żukowski s. 11-18
Problem formy opowiadania o uzdrowieniu Bartymeusza w Mk 10,46-52 Henryk Żukowski s. 15-26
Spojrzenie na rozdziały cudów w Mt 8-9 Henryk Żukowski s. 97-106
Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 50-lecia Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku Henryk Żukowski s. 323-329