Znaleziono 2 artykuły

Jerzy Żukowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Problemy zabytkowe Szydłowa", Jerzy Żukowski, "Pamiętnik Kielecki", [1947] : [recenzja] Jerzy Żukowski (aut. dzieła rec.) s. 63
"Fara w Szydłowie", Jerzy Żukowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. X, 1948 : [recenzja] Jerzy Żukowski (aut. dzieła rec.) s. 137