Znaleziono 4 artykuły

Jerzy Żurawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kazimierz Dolny - uwagi o dziejach rozwoju przestrzennego, problemy ochrony krajobrazu kulturowego : część II Jerzy Żurawski s. 3-27
Zamek w Janowcu nad Wisłą : budowa - rozbudowa - ruina - konserwacja - rewaloryzacja - zagospodarowanie Jerzy Żurawski s. 5-33
Kazimierz Dolny - uwagi o dziejach rozwoju przestrzennego, problemy ochrony krajobrazu kulturowego : część I Jerzy Żurawski s. 12-27
Stosunek lokalnej społeczności do ochrony walorów zabytkowych i krajobrazowych Kazimierza Dolnego Jerzy Żurawski s. 14-17