Znaleziono 1 artykuł

Melania Żurba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozof i psychoanalityk : o przemianie moralnej: możliwość dopełnienia etyki Arystotelesowskiej przez jedną ze współczesnych teorii psychologicznych Melania Żurba s. 162-182