Znaleziono 10 artykułów

T. Żurowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konserwacja szybów górniczych w Krzemionkach Opatowskich T. Żurowski s. 128-129
II Zjazd Naukowy Konserwatorów Zabytków Archeologicznych T. Żurowski s. 135-136
Zeskalanie gruntu metodą R. Cebertowicza T. Żurowski K. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 149-151
III zjazd konserwatorów zabytków archeologicznych T. Żurowski s. 193-194
Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie na Kremlu Moskiewskim T. Żurowski s. 202-204
Z dziejów starożytnej metalurgii na ziemiach Polski południowej T. Żurowski s. 217-219
Konserwacja kopalń neolitycznych T. Żurowski s. 221-223
Wystawa konserwatorska województwa warszawskiego T. Żurowski s. 273-274
Zagadnienia ochrony zabytków architektury T. Żurowski Przemysław Trzeciak (aut. dzieła rec.) s. 276
Ochrona zabytków archeologicznych Lubelszczyzny T. Żurowski s. 277-278