Znaleziono 2 artykuły

Elżbieta Żwirkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie misterium pasyjne : misteryjny proces Jezusa i neomoralitetowy sąd nad Peccatorem Elżbieta Żwirkowska s. 29-56
"Albertusy" - propozycje inscenizatorskie", Elżbieta Żwirkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Elżbieta Żwirkowska (aut. dzieła rec.) s. 160