Znaleziono 20 artykułów

Henryk Życzyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania nad historyą estetyki i teoryi literatury w Polsce. I. Estetyka "Pamiętnika Warszawskiego" (1815-1822) Henryk Życzyński s. 1-25
Estetyka Zygmunta Krasińskiego Henryk Życzyński s. 56-92
Mickiewicz i Szekspir Henryk Życzyński s. 94-109
Stosunek Mickiewicza do poezji staropolskiej Henryk Życzyński s. 126-135
"Der Begriff des Dramas bei Wyspiański", Zdenka Marković, Zagreb 1915 : [recenzja] Henryk Życzyński Zdenka Marković (aut. dzieła rec.) s. 138-148
"Dzieje nowożytnej tragedji polskiej. Typ pseudoklasyczny 1661-1831", Marjan Szyjkowski, Kraków 1920 : [recenzja] Henryk Życzyński Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 165-167
Z zagadnień dramaturgji : (podziały dramatyczne, a narodowy szowinizm niemiecki) Henryk Życzyński s. 183-190
Niektóre źródła uwag Mickiewicza nad "Jagiellonidą" Henryk Życzyński s. 191-194
Badania nad historyą estetyki i teoryi literatury w Polsce. I. Estetyka "Pamiętnika Warszawskiego" (1815-1822) : (dokończenie) Henryk Życzyński s. 193-245
    Zacytuj
  • Udostępnij
Do genezy "Daniela" Wyspiańskiego Henryk Życzyński s. 237-238
J. Słowackiego "Godzina myśli" : (jej geneza i znaczenie w rozwoju twórczości) Henryk Życzyński s. 241-251
Wyspiański i Ibsen Henryk Życzyński s. 242-245
"Grażyna", Adam Mickiewicz, wyd., wstępem i objaśnieniami opatrzył Wilhelm Bruchnalski, Lwów 1922 ; "Konrad Wallenrod", Adam Mickiewicz, wyd., wstępem i objaśnieniami opatrzył Wilhelm Bruchnalski, Lwów 1922 : [recenzja] Henryk Życzyński Wilhelm Bruchnalski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 306-308
"Irydion", Zygmunt Krasiński, oprac. Tadeusz Sinko, Kraków : [recenzja] Henryk Życzyński Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 332-335
"Marja Stuart", J. Słowacki, oprac. Józef Ujejski, Kraków 1928 : [recenzja] Henryk Życzyński Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 336-338
Uwagi o "Sobótce" J. Kochanowskiego Henryk Życzyński s. 394-398
"Wstęp do literatury polskiej : (zarys metodyki badania literatury)", Gabrjel Korbut, Warszawa 1924 : [recenzja] Henryk Życzyński Gabriel Korbut (aut. dzieła rec.) s. 418-421
A. Mickiewicz w "Legjonie" Wyspiańskiego Henryk Życzyński s. 463-473
"Pisma estetyczno-krytyczne", Kazimierz Brodziński, oprac. Aleksander Łucki, Warszawa 1934 : [recenzja] Henryk Życzyński Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) Aleksander Łucki (aut. dzieła rec.) s. 557-559
Wersyfikacja polska Henryk Życzyński s. 664-672