Znaleziono 1 artykuł

Krystian K. A. Żymełka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Minikomputer PRS-4. Wspomnienia konstruktora Krystian K. A. Żymełka s. 111-178