Znaleziono 13 artykułów

Alicja Żywczok

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Projekcje natury i kultury w mitycznym pojmowaniu świata : w kierunku edukacji inspirowanej wybranymi aspektami filozofii kultury i naturalizmu Alicja Żywczok s. 29-45
Reaktywowanie idei odwagi i etycznej dzielności w wychowaniu dzieci i młodzieży Alicja Żywczok s. 37-55
Wstęp Alicja Żywczok s. 57-67
Moralne i edukacyjne konsekwencje intelektualizmu etycznego Alicja Żywczok s. 69-87
Poszanowanie godności człowieka - "klucz" pedagogicznego autorytetu Alicja Żywczok s. 70-84
Profilaktyka pesymizmu i negacji życia w wychowaniu szkolnym Alicja Żywczok s. 76-90
Autoterapia - przestrzeń rozwoju osoby ludzkiej Beata Ecler-Nocoń Alicja Żywczok s. 131-142
Konstruktywne wzorce percepcji dziecka i dzieciństwa w przeszłości oraz współcześnie Alicja Żywczok s. 143-153
"Nauczyciel jako wychowawca i współtwórca przemian w edukacji", Tadeusz Wołań, Chorzów, 2004 : [recenzja] Alicja Żywczok Tadeusz Wołań (aut. dzieła rec.) s. 171-173
Spokój wewnętrzny - wyznacznik bezpieczeństwa zbiorowego Alicja Żywczok s. 171-188
Profesor Jan Poplucz (1932-2008) Małgorzata Balukiewicz Beata Ecler-Nocoń Alicja Żywczok s. 265-270
Idea afirmacji życia w systemie pedagogicznym Bronisława Ferdynanda Trentowskiego Alicja Żywczok s. 269-279
Punktualność – cnota moralna czy balast perfekcjonizmu? : interdyscyplinarne ujęcie hermeneutyczne Marianna Dąbrowska-Wnuk Alicja Żywczok s. 299-317