Znaleziono 2 artykuły

Mychaylo Żywko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagrożenia w działalności innowacyjnej w sektorze przemysłu maszynowego Ukrainy Marta Kernycka Zinaida Żywko Mychaylo Żywko s. 123-131
    Zacytuj
  • Udostępnij
Techniczne i prawne aspekty zarządzania ochroną informacji w działalności gospodarczej na Ukrainie Zinaida Żywko Mychaylo Żywko s. 133-138
    Zacytuj
  • Udostępnij