Znaleziono 1 artykuł

Владимир З. Дворкин

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
<<Яберное опужие после "холобной гойны">>, red. Алексей Г. Арбатов, Владимир З. Дворкин, Moskwa : [recenzja] Paweł Letko Алексей Г. Арбатов (aut. dzieła rec.) Владимир З. Дворкин (aut. dzieła rec.) s. 524-528