Znaleziono 1 artykuł

І. І. Лучыц-Федарэц

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Аб статусе паланізмаў у некаторых беларускіх гаворках І. І. Лучыц-Федарэц s. 125-128