Znaleziono 1 artykuł

Лариса Щавинская

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Книжная культура правоцлавного Подляшья XV-середине XVI вв. : (клиометрический анализ) Лариса Щавинская s. 175-189