Znaleziono 9 artykułów

Julisław Łukomski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem ewolucjonizmu Julisław Łukomski s. 53-68
Augustyna teoria rozwoju oragnizmów w świetle współczesnego ewolucjonizmu Julisław Łukomski s. 151-182
Dlaczego zło? Julisław Łukomski s. 201-210
Przyrodnicze i filozoficzne aspekty teorii abiogenezy w publikacjach ks. Szczepana Ślagi Julisław Łukomski s. 213-227
Ekologia człowieka w ujęciu ks. prof. Adama Szafrańskiego Julisław Łukomski s. 239-246
Ekologia w programach nauczania religii dla I klasy gimnazjum Julisław Łukomski s. 377-390
"Relacja człowieka do środowiska naturalnego w ujęciu chrześcijańskim", Julisław Łukomski, Radom 1997 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Julisław Łukomski (aut. dzieła rec.) s. 389-390
Ekologia w programach nauczania religii dla klasy II gimnazjum : pomoce dla katechetów Julisław Łukomski s. 391-406
Ekologia - program nauczania dla III klasy gimnazjalnej Julisław Łukomski s. 407-414